کلیدواژه‌ها = هیستومورفومتری
مطالعه هیستومورفومتری و بیوشیمیایی کبد و هورمون های تیروئید به دنبال تجویز نانوذرات MoO3 در رت های ماده

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 188-201

10.22059/ijvm.2021.330872.1005196

نگین بادی؛ سیمین فاضلی پور؛ طاهر ناجی؛ محمد بابائی؛ علی کلانتری حصاری


مطالعه آناتومی، هیستولوژی و هیستومورفومتری روده اردک ماهی (Esox lucius)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 207-211

10.22059/ijvm.2015.55289

جواد صادقی نژاد؛ ریحانه هوشمند عباسی؛ الهه هوشمند عباسی؛ زهرا بلوکی