کلیدواژه‌ها = مغز
عصاره آنتوسیانین از سیب زمینی شیرین بنفش با تغییر کورتیکوسترون مغز در موش های تحت استرس مزمن، انتقال دهنده های عصبی و رفتار حرکتی را بهبود می بخشد.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22059/ijvm.2023.360230.1005405

نیا کورنیانینگ سی؛ آرلیا رامادینی حکیم؛ دافا سال سابیلا؛ آگوین فهمی فهانانی؛ نویتا تیتیس هربیانتی؛ رتی راتناواتی


تنظیم پورینرژیک اخذ غذا و چربی در سیستم عصبی مرکزی جوجه های گوشتی نوزاد

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 404-410

10.22059/ijvm.2021.309901.1005127

ساحل متقی؛ حسین جنیدی؛ علیرضا بشیری؛ سمانه نوری گوشکی