کلیدواژه‌ها = پروژسترون
مقایسه عملکرد تولیدمثلی با استفاده از کاشت واژینال پروژسترون و eCG در خارج از فصل تولید مثل در میش های شیریسیکلیک و آنستروس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22059/ijvm.2023.359138.1005391

مسعود طالب خان گروسی؛ نوید جهان روشن؛ وحید اکبری نژاد؛ ساره آذرمی


بررسی تاثیر تجویز پروژسترون (کیومیت) در ایجاد تخمک گذاری در مادیان های آنستروس تحت رژیم نوردهی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 183-190

10.22059/ijvm.2017.61598

حمید قاسم زاده؛ مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلال غراوی؛ نیما قهرمانی؛ فرامرز قراگزلو