کلیدواژه‌ها = اسپرم
افزودن ال-کارنیتین به رقیق‌کننده باعث محافظت از اسپرم قوچ در فرایند سردسازی می‌شود

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 79-86

10.32598/ijvm.18.1.1005335

مختار مهاجر؛ نوید داداشپوردواچی؛ رضا مسعودی؛ نادر اسد زاده


اثر میتوتمپو بر کیفیت منی بز پس از یخ‌گشایی

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 393-400

10.32598/ijvm.17.4.1005346

هدی جواهری بارفروشی؛ سعید اسماعیل خانیان؛ نوید داداشپور دواچی؛ نادر اسدزاده؛ رضا مسعودی


بررسی اثرات بایوتایپ های CPو NCP ویروس BVD بر روی وضعیت حیاتی و ماندگاری اسپرم گاوهای نر نژاد هلشتاین در شرائط برون تنی

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 197-206

10.22059/ijvm.2020.305268.1005103

مهران دبیری؛ مسعود طالب خان گروسی؛ جلیل مهرزاد؛ پرویز تاجیک؛ عباس برین


مطالعه تأثیر فاکتورهای مختلف بر نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزوم جنسی در منی گاو

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 219-227

10.22059/ijvm.2018.247199.1004863

مهدیه صفاری؛ فرید حیدری؛ مهدی شمس آرا؛ احسان هاشمی


اثر فنل خالص بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری در موش سوری نر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 295-301

10.22059/ijvm.2016.56330

زهرا طوطیان؛ سیمین فاضلی پور؛ نادر گودرزی؛ حسینعلی عرب