کلیدواژه‌ها = شیر
ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی اسانس‌ رزماری و ریحان در محیط شیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22059/ijvm.2024.372443.1005517

رضا راه چمنی؛ سامان ضرونی؛ متیا سادات برهانی


بررسی غلظت ید محصولات لبنی ایران و سهم آن در تامین نیاز مصرفکنندگان

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 159-165

10.22059/ijvm.2019.280325.1004984

محمد رضا رضایی آهوانوئی؛ محمدعلی نوروزیان؛ مهدی هدایتی


ردیابی کمّی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیرهای پاستوریزه مصرفی شهر تهران در طول سال 1390

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 119-123

10.22059/ijvm.2014.51409

علی رسولی؛ زهرا امانی؛ علیرضا باهنر؛ غلامرضا شمس؛ زهره عبدالملکی


تشخیص تقلب در شیر و محصولات لبنی ایران با استفاده از روش PCR

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 257-262

10.22059/ijvm.2013.36285

سعید خان زادی؛ عبداله جمشیدی؛ جمشید رزم یار؛ محمد محسن زاده


ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19606

آمنه خوشوقتی؛ سعید نظیفی؛ امیر وفافر؛ حمیدرضا قیصری


ارزیابی ا~نتی‌بادی های IgY تولید شده در مرغ علیه ایمونوگلوبولین شتر

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19607

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ سعید طباطبایی؛ محمود خرمالی؛ ایرج اشرافی