کلیدواژه‌ها = RT-PCR
تشخیص متاپنوموویروس پرندگان زیرگروه A و B در مزارع مرغ گوشتی مراکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22059/ijvm.2023.359991.1005404

امینه مرنیزی؛ اومیمه کدیری؛ جوان لویس کریادو؛ محمد بوسلیخانه؛ عبدالجلیل گرام؛ محمد موحید؛ النا کاتلی؛ سدیا ناسیک


مطالعه اپیدمیولوژیک ویروس پاراآنفلوآنزا 3 گاوی در گوسفند: شیوع سرمی، عوامل خطر و پراکنش در دو منطقه الجزایر

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 159-168

10.32598/ijvm.18.2.1005387

سامه بغزا؛ عبدنور عزیزی؛ فوزی درار؛ مصطفی عدنان صمدی؛ حنانه دگیم؛ خیرالدین گوگال؛ الآلیا گرادی؛ عمر بنونه؛ بکیر ماماچه


تشخیص مولکولی متاپنوموویروس پرندگان در گله‌های طیور گوشتی سمنان با RT-PCR

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 27-34

10.22059/ijvm.2020.302556.1005087

امیر دره باغی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حسین حسینی


بیان رونوشت لپتین و گیرنده آن در جسم زرد گوسفند

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 45-52

10.22059/ijvm.2017.239370.1004833

مظفر کریم زاده کوشک قاضی؛ عباس پرهام


مطالعه بر روی شناسایی کروناویروس در گوساله های نوزاد درگیر اسهال در فارم های شیری ایران.

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 201-208

10.22059/ijvm.2017.224201.1004786

محمدرضا محبی؛ صمد لطف الله زاده؛ امید مددگار؛ محمدرضا مخبر دزفولی