کلیدواژه‌ها = RT-PCR
تشخیص مولکولی متاپنوموویروس پرندگان در گله‌های طیور گوشتی سمنان با RT-PCR

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 27-34

10.22059/ijvm.2020.302556.1005087

امیر دره باغی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حسین حسینی


بیان رونوشت لپتین و گیرنده آن در جسم زرد گوسفند

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 45-52

10.22059/ijvm.2017.239370.1004833

مظفر کریم زاده کوشک قاضی؛ عباس پرهام


مطالعه بر روی شناسایی کروناویروس در گوساله های نوزاد درگیر اسهال در فارم های شیری ایران.

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 201-208

10.22059/ijvm.2017.224201.1004786

محمدرضا محبی؛ صمد لطف الله زاده؛ امید مددگار؛ محمدرضا مخبر دزفولی