کلیدواژه‌ها = آسپرژیلوس فلاووس
حسین کوچک زاده عمران، مسعود طالب‌خان گروسی، علیرضا خسروی، مهران دبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22059/ijvm.2023.362870.1005423

حسین کوچک زاده عمران؛ مسعود طالب خان گروسی؛ علیرضا خسروی؛ یورگن استین آگرهولم


اثر بربرین سولفات و بربرین کلرید در شرایط برون‌تنی بر رشد و تولید آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 223-232

10.32598/ijvm.18.2.1005399

محمد صادق مرادی؛ سمین کامکار؛ عقیل شریف زاده؛ جلال حسن؛ حجت الله شکری؛ جواد عباسی