کلیدواژه‌ها = سویا
آنالیز ماده وراثتی استخراج شده از منابع مختلف روغن: مشکلات و راه حل

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 311-323

10.22059/ijvm.2017.232870.1004810

پرویز شایان؛ غزال نعمتی؛ ابولفضل کامکار؛ بریگیته اکرت؛ افشین آخوندزاده بستی؛ نگین نوری؛ ایرج اشرافی تمای


یک مطالعه مقایسه‌ای از فلور قارچی سویاهای ایرانی و وارداتی

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 105-109

10.22059/ijvm.2008.27374

علیرضا خسروی؛ مهدی منصوری؛ حجت اله شکری؛ علیرضا باهنر؛ طاهره ذیگلری