کلیدواژه‌ها = بلاستوسیستیس
بررسی آلودگی تک یاخته های میکروسپوریدیا، بلاستوسیستیس، ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در پرندگان خانگی ارجاع شده به درمانگاه های دامپزشکی شهر تهران به روش انگل شناسی و مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22059/ijvm.2023.364288.1005439

سمیه چمن آرا؛ فاطمه عرب خزائلی؛ حامد میرجلالی؛ سید احمد مدنی؛ محمدرضا حدادمرندی؛ محمدمهدی هاشمیان؛ نرگس امینی نیا


بررسی شیوع بلاستوسیستیس در بیماران مبتلا به IBD

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 117-124

10.22059/ijvm.2017.241887.1004845

سارا محمدعلی گل؛ صدیقه نبیان؛ فاطمه عرب خزائلی؛ حامد میرجلالی؛ سعید بکایی؛ مصطفی رضائیان؛ محمدرضا زالی؛ حمید اسدزاده عقدایی