کلیدواژه‌ها = سالمونلا اینفنتیس
جستجوی ژن های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جدا شده از منابع طیوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22059/ijvm.2022.346083.1005293

حسین حقیقت نژاد؛ سید مصطفی پیغمبری؛ جمشید رزم یار


پالس- فیلد ژل الکتروفورز جدایه های سالمونلا اینفنتیس جدا شده از طیور

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 197-198

10.22059/ijvm.2018.236580.1004821

سید مصطفی پیغمبری؛ هانیه طاهری؛ حمید سلگی؛ فرشته شاهچراغی