کلیدواژه‌ها = TNF-α
بررسی اثرات تعدیل‌کننده ایمنی و تغییرات سیتوکین توسط پروپرانولول به دنبال استرس ناشی از جراحی در موش‌های صحرایی نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.356822.1005374

میلاد آذرهوش؛ علی قشقایی؛ مهرداد پویانمهر؛ علی ملکی؛ صمد علیمحمدی


مقایسه سمیت آزیترومایسین در جوجه و بلدرچین

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 321-332

10.32598/ijvm.17.4.1005354

یماما الابدالی؛ محمد الفتحی؛ سوان المحمود