کلیدواژه‌ها = شیوع سرمی
مقایسه آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 113-119

10.22059/ijvm.2016.57897

محمد حاجی حاجیکلایی؛ ساره رضایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ غلامرضا عبدالله پور


اولین مطالعه عفونت توأم ویروس نقصان ایمنی گاو و بروسلوز در نواحی مرکزی و غربی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 53-64

10.22059/ijvm.2016.57051

اعظم مختاری؛ محمدرضا محزونیه؛ ژان پیر فروسارد


شیوع سرمی عفونت کلامیدیا آبورتوس در گوسفند و بزهای ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2015.54004

حسین اسماعیلی؛ محمود بلورچی؛ محمدرضا مخبر دزفولی


مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاو های استان گیلان

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19603

غلامرضا عبداله پور؛ سیده طوبی شفیقی؛ سعید ستاری تبریزی