کلیدواژه‌ها = بیماری مشترک
تنوع گونه های آیروموناس مقاوم به آنتی بیوتیک جداسازی شده از گربه ماهی پرورشی در استخرهای خاکی

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 121-130

10.32598/ijvm.18.1.1005326

دبوراه آداه؛ لاوال سعیدو؛ اونیه جوشوا سونیه؛ موشود ابیولا راجی؛ اولفمی باباتونده باودو؛ آداکوله سیلوانوس آداه


بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 75-79

10.22059/ijvm.2008.27369

رضا آویزه؛ مسعود قربانپور؛ صفا حاتمی؛ غلامرضا عبداله پور