کلیدواژه‌ها = BVDV
بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 345-352

10.32598/ijvm.17.4.1005282

پرهام متقیان؛ افشین رئوفی؛ امید مددگار؛ آریا بدیعی؛ ایرج اشرافی تمایی


ردیابی سرمی موربیلیویروس نشخوارکنندگان کوچک، ویروس اسهال ویروسی گاو، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی و ویروس تب بی‌دوام گاو در شترهای یک‌کوهانه در جنوب غرب ایران

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 139-148

10.32598/ijvm.17.2.1005239

آریا رسولی؛ محمد نوری؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ سحر محسنی پارسا؛ حمید رضا باغبانیان؛ محسن لطفی؛ مریم داغری


بررسی اثرات بایوتایپ های CPو NCP ویروس BVD بر روی وضعیت حیاتی و ماندگاری اسپرم گاوهای نر نژاد هلشتاین در شرائط برون تنی

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 197-206

10.22059/ijvm.2020.305268.1005103

مهران دبیری؛ مسعود طالب خان گروسی؛ جلیل مهرزاد؛ پرویز تاجیک؛ عباس برین