کلیدواژه‌ها = آنالیز فیلوژنتیک
شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری لامپی اسکین (LSDV) در ایران

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 169-173

10.22059/ijvm.2020.299359.1005071

آرش قلیانچی لنگرودی؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی راجعونی؛ جمیل عطایی؛ ناصر صدری؛ نیوشا حاجی زمانی؛ لیلا آقائیان؛ ساناز مجیدی؛ حافظ صادقی؛ محمدرضا قرآنی