دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 666206، دی 1390، صفحه 198-274 
جدا سازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در مار آبی ‌(Natrix natrix)‌ ‌‌ ‌با استفاده از روش کشت و مولتی پلکس PCR

صفحه 256-259

10.22059/ijvm.2011.23582

amir rostami؛ تقی زهرائی صالحی؛ محمّد مهدی دهقان؛ مجید مسعودی فرد؛ ایمان معماریان؛ ایرج اشرافی تمای


مطالعه بافت‌شناسی تخمدان ماهی کپور معمولی در طی دوره تولید مثل در استان خوزستان، ایران

صفحه 260-268

10.22059/ijvm.2011.23583

سولماز شیرعلی؛ نعیم عرفانی مجد؛ مهرزاد مصباح؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری